Försäljningsvillkor

Open Systems Engineering Scandinavia AB tillämpar följande försäljningsvillkor:

Köp
Du kan köpa här på vår webshop eller beställa ur vår katalog på telefon 08 – 756 47 70 eller via mail info(at)opensystems.se.

Priser
Priserna uppdateras var tredje månad och är baserade på aktuell omräkningskurs
Euro/SEK. Aktuella priser i Euro finner du på B&B´s hemsidor.

Garantier
5 års garanti gäller på samtliga B&B-artiklar, förutom på artiklar märkta i katalogen eller följesedeln med annan garantitid (2-5 år). Garantin gäller från inköpsdatum och omfattar fabrikations- och materialfel. Förslitningsskador eller förbrukningsartiklar omfattas ej av garantin. Vidare gäller ej garantin vid skada orsakad av olycka/oaktsamhet. Om fel på produkt av aktuell verkstad ej bedöms som garantifel kan kunden komma att debiteras reparations- eller
undersökningskostnad. Faktura eller tillverkningsnummer skall åberopas vid garanti.

Moms

Alla priser i webshopen är exklusive moms. Moms specificeras på fakturan (för närvarnade 25%). Vid export till
Danmark och Norge utgår ej moms, men beställning måste åtföljas av beställarens momsregisteringsnummer i Danmark resp. Norge.

Betalning

Betalning sker per faktura 30 dagar netto efter kreditprövning. I övriga fall sker leverans mot postförskott.
Frakt tillkommer på samtliga leveranser, och debiteras med 200 kr per leverans vid vikter under 1 kilo. För  postförskott tillkommer postens avgifter.

Leverans

Leverans sker normalt inom 2-3 arbetsdagar efter tekniskt klarställd order. Open Systems sänder orderbekräftelse på begäran av kund.

Reservationer

Vi reserverar oss för feltryck i katalog eller hemsida.

Personuppgifter
Open Systems Engineering Scandinavia AB lagrar uppgifter om köpare, levererade produkter samt säljhistorik. Uppgifterna används endast för vår kundvård och lämnas ej vidare till tredje part. Vi följer GDPR lagstiftning.

Tvist
Tvist rörande leveranser skall avgöras enligt svensk lag i svensk domstol.