Partners & Leverantörer

Ergotech

Ergotech är ett amerikanskt företag , som utvecklar HMI lösningar för industrin.  Utvecklinggsystemet MI Studio är plattformsoberoende och helt grafisk. Ingen programmering krävs för att koppla till de flesta PLC system.

Det finns också ett speciellt system till GEM SECS, som är ett protokoll som används av elektronikindustrin.  Det är standard hos bl.a. Intel och mycket effektiv som bas för mätning av tillverkningseffektivitet.

B&B

B&B Electronics startade 1983 i en stad som heter Ottawa, ungefär 10 mil väster om Chicago, där fabriken ännu finns kvar. B&B har varit marknadsledande på seriell kommunikation och isolering av signaler och har levererat många hundra tusen enheter,  och det finns flera tusen installerade bara i Sverige.

Brodersen

Brodersen Controls är en “klassisk ” tillverkare av signalkonverterare, som kännetecknas av att de inte innehåller några mikroprocessorer. Det gör dem mycket snabba och enkla att installera.